گرما زدگی
اخبار

نسخه طب سنتی برای خنک کردن بدن

معمولا با شروع فصل گرما که از اواخر بهار آغاز و تا اواخر تابستان ادامه دارد؛ گرمازدگی و احتمال مسمومیت‌های غذایی بیشتر می‌شود. اگر در

مطالعه »